Praktisk Information

Aflevering: Børnene afleveres i institutionen og vi overtager først ansvaret for jeres barn, når barnet er afleveret til en voksen. Husk, at vaske hænder med jeres barn, når I kommer om morgenen.

Barnet skal have regntøj, skiftetøj, sutter og et par hjemmesko i garderoben eller på stuen.

Alt tøj og sko skal være tydeligt mærket med barnets navn.

Hvis jeres barn skal hentes af andre end jer SKAL vi have besked, ellers bliver barnet ikke udleveret.

Hvis barnet ikke er afhentet ved institutionens lukketid og der ikke foreligger nærmere besked fra forældrene om afhentning af barnet, skal vi rette henvendelse til Den Sociale Døgnvagt, der vil træffe de videre foranstaltninger.

Fravær: Vi skal have besked, når barnet ikke kommer. Det kan b.la. foregå på vores telefon eller på Aula.

Er barnet syg i flere dage, er det en god idé at skrive, før barnet kommer.

Fødselsdage: Fødselsdage fejres på stuen og hvad I medbringer aftaler I med stuens personale.

Glemmekasse: Husk at tjekke glemmekassen jævnligt.

Kost: Vi har madordning, med egen køkkendame, som laver sund og varieret kost. Vi får morgenmad, formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagsmad. Vi bestræber os på at være så økologiske som muligt og køber primært danske varer.

Legetøj: Børnene må gerne medbringe eget legetøj, det er dog på EGET ANSVAR og personalet leder ikke efter det, hvis det skulle blive væk. Der skal stå navn på det medbragte legetøj og støjende legetøj frabedes.

Medicin: Personalet må i almindelighed ikke påtage sig ansvaret for medicinuddeling. I enkelte tilfælde, ved kroniske sygdomme kan pædagogerne blive direkte instrueret om medicinering, så barnet kan modtages.

Mødetid: Af hensyn til den daglige planlægning skal børnene møde senest kl.09.30, med mindre andet er aftalt.

Opslag: Husk at læse div. opslag og de daglige beskeder på stuerne, opslagstavlerne eller på Aula.

Sygdom: Syge børn må ikke modtages i institutionen. Opstår der tegn på sygdom, mens barnet er i institutionen, underrettes forældrene med henblik på hurtig afhentning af barnet.

Er barnet tydeligt utilpas og har det eventuelt voldsom forkølelse, stærk hoste, ondt i halsen eller feber, skal barnet hentes.

Har barnet en mave-/tarmsygdom med unormal afføring eller opkastning, kan barnet ikke modtages i institutionen.

Har barnet øjenbetændelse, følger vi sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Pådrager barnet sig en smitsom sygdom, som eks. skoldkopper, skal institutionen have besked.

Vi opfordrer jer til at give jeres barn en feberfri dag. Husk, at et sygt barn kommer sig hurtigere i de trygge hjemlige omgivelser, end i institutionens miljø.

Det er en god idé, at vaske børnenes hænder når I ankommer og igen når I forlader institutionen.

Skader: Hvis uheldet skulle være ude, hvilket sjældent sker, at et barn kommer til skade, bliver forældrene underrettet, så de i fællesskab med personalet kan vurdere, om det er nødvendigt at hente barnet.