Jordbærstuen

Hverdagen på Jordbærstuen

På jordbærstuen spiser vi frugt kl.9. Alle børn bliver tilbudt frugt og vand, men siger de ”nej tak” er det også okay. Så vil vi gerne have de sidder stille og roligt med en bog enten på madrassen eller i sofaen. Det er for at de andre børn, der gerne vil spise frugt, kan koncentrere sig om dette.

Kl.09.30 starter dagens aktiviteter. På jordbærstuen kam vi rigtig godt lide at være ude. Som regel deler vi os op, så nogle går på legepladsen eller på tur og resten leger på stuen. Nogle gange går vi alle sammen på tur. Specielt tur til kirkegården er et hit. Der er altid masser af fugle, egern og traktorer.

Vi cykler også gerne en lang tur på vores Christiania Cykler.

Når vi er på stuen, leger vi med togbane, danser til musik, lægger puslespil, synger og kære på motorcykel. Vi har også en ”hest”, Master som man kan ride på.

Ca. 10.45 spiser vi frokost. Her øver vi at spise med ske eller gaffel og selv drikke vand. Vi synes, det er rigtig hyggeligt at spise sammen, så som regel sidder vi tre kvarter og nogen gange en time og spiser. Bliver nogle af børnene tidligere færdige med at spise, vil vi gerne have, at de bliver siddende sammen med os andre, så der er ro for resten til at spise sig mæt.Efter frokost er det ren ble og sove tid. De store børn øver sig selv i at tage tøjet af, og det er de rigtig gode til, og de, der har lyst, øver sig i at gå på toilettet. Alle børn sover indenfor, de der sover to gange, sover i barnevogn og resten sover i køjesenge på stuen.

Kl.14 spiser vi eftermiddags snacks og drikker mælk. Herefter hygger vi, læser bøger, lægger puslespil og leger sammen, indtil vi bliver hentet af vores far eller mor og dagen i vuggestuen er slut.

FOKUS PUNKTER

 Jordbærstuen Forår-sommer 2023

TEMA: hverdagens rutiner.

Vi har en gruppe af børn på stuen, der næsten har den samme alder. Denne børnegruppe

øver sig og udviser stor interesse for stuens daglige rutiner.

Læreplanstemaer der bliver berørt:

Alsidig personlig udvikling.

At give plads til hvert enkelte barn på stuen, og give mulighed for at man kan øve sig i sit eget tempo/udviklingstrin. Udviklingen er med til at give børnene mulighed for at se sig selv som unik i et fællesskab med andre.

Kommunikation og sprog.

Vi vil fortsætte med at sætte ord på de ting vi gør i forbindelse med vores daglige rutiner. Dette håber vi vil være med til at skabe dialoger med flere turtagninger. Hvor alle omkring bordet for mulighed for at deltage, der hvor de er udviklingsmæssigt.

Formål med tema.

Give børnene en større følelse af fællesskab på stuen. ved at lade det enkelte individ være en større del af dagligdagens rutiner. At få implementeret og gjort de daglige rutiner, mere genkendelige.

Få styrket børnenes selvtillid, så de derigennem for mere selvværd.

Processen/aktiviteten

Vores fokus vil primært være i tidsrummet kl. 10.30-12.00. Rutiner før frokosten og indtil middagslur.

Ugens hjælper er en stor del af denne proces. Hjælperen henter madvognen, og er med til at dække bord. Der vil fortsat være en hjælper fra hvert bord. Rutinerne begynder før vi spiser, og er som udgangspunkt følgende.

 • Samles på madrassen – øve os i at sidde på numsen
 • Vaske hænder – lytte efter eget navn, komme ud på wc
 • Få hagesmæk på- finde egen stol
 • Ugens hjælper henter mad – der deles tallerkner og kopper ud.
 • Vi spiser mad – øve os i at øse op, hælde vand op i kop og spise med ske/gaffel
 • Efter maden – tørrer hænder og ansigt i klud. Ligge kluden i skraldespanden og hagesmækken i vasketøjskurven, tallerken og kop skal tilbage på vognen.
 • Ugens hjælper kører vognen tilbage til køkkenet
 • toilet besøg- tøj af-og på og finder selv en ble.
 • Før lur samles vi på madrassen – der bliver delt sutter og bamser ud.
 • der bliver sunget 3 faste sange.

Lille Peter edderkop, Pjerrot sagde til månen, rap anden Rasmus.

 • finde egen seng – hvert barn har deres egen seng, står det samme sted.

Forventede mål

Vi vil arbejde med at gøre de daglige rutiner genkendelige for børnegruppen. Hvad skal vi efter vi har spist, og hvor er vasketøjskurven til hagesmækken. Vi kan mærke at der er ved at ske en stor udvikling, og en lyst til at ville lære mere.

Når vi Kommer længer hen vi forløbet, håber vi flere børn vil være med til at hente madvognen, sige de sangene vi skal synge og hjælpe hinanden med de forskellige små opgaver, der er i forbindelse med de daglige rutiner.

Fokuspunkter

Jordbærstuen forår/sommer 2022

Tema: Selvhjulpenhed og Venskaber

Formål med tema:

Formålet er at træne selvhjulpenhed dette vil vi gøre igennem legen. Der er også fokus på venskaber. Vi håber på at skabe nogle nye lege relationer og derigennem nogle nye venskaber.

Lære at finde ens egen stol, og selv komme op, øve sig i at vaske hænder, før og efter maden. efter maden øver vi os i at tage tallerken og glasset over på madvognen.

Lære at kunne tage eget tøj af-og på.  Øve sig i at komme op og ned, af trapperne.

(med vuggestuen kravler man, med mor og far må man gerne gå)

 Læreplantemaer:

Alsidig personlig udvikling:

Give hvert enkelte barn mere gåpåmod, skabe mulighed for at øve sig i eget tempo og udviklingstrin, øve sig i at kunne selv og gerne ville mere.

Det er ikke nemt at tage sko eller overtøj af- og på, samtidig med at man skal finde ud af om venstre sko kan passe på højre fod.

Der vil blive taget hensyn til hvor det enkelte barn er udviklingsmæssigt. Og vi vil som altid lege læringen ind i børnene.  det er igennem leg og læring den store udvikling sker.

Kommunikation og sprog:

Kommunikation og sprog er en stor del af hverdagen, vi vil fortsat sætte ord på alt. Den sproglige og sociale kompetence er med til at skabe et fællesskab og danne relationer hvor stuens børn kan deltage på deres niveau.

Vi vil skabe et fællesskab hvor man skal hjælpe hinanden, det vil komme til udtryk når vi skal ud. Der vil være en gruppe børn der skal blive på stuen og en anden skal ud i garderoben. Her skal der øves i at lytte og gerne hjælpe sine venner med at finde deres tøj.

Krop og bevægelse:

Kroppens sanser er en vigtig del af udviklingen, for at finde ens egne og vennernes grænser, er man nødt til at øve sig.

For at kunne tage sit tøj af- og på skal man lære hvor armene er, og hvordan man for benet ned i skoen. Dette vil vi gøre igennem sanglege, samt bruge piktogrammer der viser kroppens dele. Der vil blive snakket om tøjet og hvor det skal være.

Alle børn vil få mulighed for at komme på toilettet. Et nej er lige så fint som et ja.

Sociale kompetencer:

At være en god ven er en vigtig del at mestre. At forstå når der bliver sagt stop, og huske på vi ikke alle sammen syntes det hele er lige sjovt.

Der vil i det kommende halve år komme en del nye venner på stuen, vi vil give de ”gamle” venner på stuen, mulighed med at hjælpe de nye venner med at falde godt til.

Vi vil arbejde med at få skabt nogle lege relationer der kan være med til at skabe et fællesskab imellem vennerne.

Aktiviteter:

Synge forskellige sange og lege sanglege om vores sanser og kroppen. Bruge vores sanse bolde til at snakke om ansigtsudtryk.

Vores morgensamling vil være med en kurv der indeholder billeder af tøj, kropsdele og ansigtsudtryk,

Når vi skal ned, vil vi dele os op i 2 grupper, en på stuen og en i garderoben. Der vil blive øvet i at finde vores eget tøj, hjælpe dem der ikke har lært det endnu. Give vennerne en forståelse af at det er svært at tage tøj af- og på derfor øver vi os.

Tanken er at der stille og roligt skal mere og mere læring ind over.

Forventede mål:

Stuens børn skal gerne ende med at være så selvhjulpen som man kan forvente ud fra deres alderstrin. Fået skabt et fællesskab hvor der vil være nogle nye legerelationer.