Jordbærstuen

Hverdagen på Jordbærstuen

På jordbærstuen spiser vi frugt kl.9. Alle børn bliver tilbudt frugt og vand, men siger de ”nej tak” er det også okay. Så vil vi gerne have de sidder stille og roligt med en bog enten på madrassen eller i sofaen. Det er for at de andre børn, der gerne vil spise frugt, kan koncentrere sig om dette.

Kl.09.30 starter dagens aktiviteter. På jordbærstuen kam vi rigtig godt lide at være ude. Som regel deler vi os op, så nogle går på legepladsen eller på tur og resten leger på stuen. Nogle gange går vi alle sammen på tur. Specielt tur til kirkegården er et hit. Der er altid masser af fugle, egern og traktorer.

Vi cykler også gerne en lang tur på vores Christiania Cykler.

Når vi er på stuen, leger vi med togbane, danser til musik, lægger puslespil, synger og kære på motorcykel. Vi har også en ”hest”, Master som man kan ride på.

Ca. 10.45 spiser vi frokost. Her øver vi at spise med ske eller gaffel og selv drikke vand. Vi synes, det er rigtig hyggeligt at spise sammen, så som regel sidder vi tre kvarter og nogen gange en time og spiser. Bliver nogle af børnene tidligere færdige med at spise, vil vi gerne have, at de bliver siddende sammen med os andre, så der er ro for resten til at spise sig mæt.Efter frokost er det ren ble og sove tid. De store børn øver sig selv i at tage tøjet af, og det er de rigtig gode til, og de, der har lyst, øver sig i at gå på toilettet. Alle børn sover indenfor, de der sover to gange, sover i barnevogn og resten sover i køjesenge på stuen.

Kl.14 spiser vi eftermiddags snacks og drikker mælk. Herefter hygger vi, læser bøger, lægger puslespil og leger sammen, indtil vi bliver hentet af vores far eller mor og dagen i vuggestuen er slut.

Fokuspunkter

Jordbærstuen forår/sommer 2022

Tema: Selvhjulpenhed og Venskaber

Formål med tema:

Formålet er at træne selvhjulpenhed dette vil vi gøre igennem legen. Der er også fokus på venskaber. Vi håber på at skabe nogle nye lege relationer og derigennem nogle nye venskaber.

Lære at finde ens egen stol, og selv komme op, øve sig i at vaske hænder, før og efter maden. efter maden øver vi os i at tage tallerken og glasset over på madvognen.

Lære at kunne tage eget tøj af-og på.  Øve sig i at komme op og ned, af trapperne.

(med vuggestuen kravler man, med mor og far må man gerne gå)

 Læreplantemaer:

Alsidig personlig udvikling:

Give hvert enkelte barn mere gåpåmod, skabe mulighed for at øve sig i eget tempo og udviklingstrin, øve sig i at kunne selv og gerne ville mere.

Det er ikke nemt at tage sko eller overtøj af- og på, samtidig med at man skal finde ud af om venstre sko kan passe på højre fod.

Der vil blive taget hensyn til hvor det enkelte barn er udviklingsmæssigt. Og vi vil som altid lege læringen ind i børnene.  det er igennem leg og læring den store udvikling sker.

Kommunikation og sprog:

Kommunikation og sprog er en stor del af hverdagen, vi vil fortsat sætte ord på alt. Den sproglige og sociale kompetence er med til at skabe et fællesskab og danne relationer hvor stuens børn kan deltage på deres niveau.

Vi vil skabe et fællesskab hvor man skal hjælpe hinanden, det vil komme til udtryk når vi skal ud. Der vil være en gruppe børn der skal blive på stuen og en anden skal ud i garderoben. Her skal der øves i at lytte og gerne hjælpe sine venner med at finde deres tøj.

Krop og bevægelse:

Kroppens sanser er en vigtig del af udviklingen, for at finde ens egne og vennernes grænser, er man nødt til at øve sig.

For at kunne tage sit tøj af- og på skal man lære hvor armene er, og hvordan man for benet ned i skoen. Dette vil vi gøre igennem sanglege, samt bruge piktogrammer der viser kroppens dele. Der vil blive snakket om tøjet og hvor det skal være.

Alle børn vil få mulighed for at komme på toilettet. Et nej er lige så fint som et ja.

Sociale kompetencer:

At være en god ven er en vigtig del at mestre. At forstå når der bliver sagt stop, og huske på vi ikke alle sammen syntes det hele er lige sjovt.

Der vil i det kommende halve år komme en del nye venner på stuen, vi vil give de ”gamle” venner på stuen, mulighed med at hjælpe de nye venner med at falde godt til.

Vi vil arbejde med at få skabt nogle lege relationer der kan være med til at skabe et fællesskab imellem vennerne.

Aktiviteter:

Synge forskellige sange og lege sanglege om vores sanser og kroppen. Bruge vores sanse bolde til at snakke om ansigtsudtryk.

Vores morgensamling vil være med en kurv der indeholder billeder af tøj, kropsdele og ansigtsudtryk,

Når vi skal ned, vil vi dele os op i 2 grupper, en på stuen og en i garderoben. Der vil blive øvet i at finde vores eget tøj, hjælpe dem der ikke har lært det endnu. Give vennerne en forståelse af at det er svært at tage tøj af- og på derfor øver vi os.

Tanken er at der stille og roligt skal mere og mere læring ind over.

Forventede mål:

Stuens børn skal gerne ende med at være så selvhjulpen som man kan forvente ud fra deres alderstrin. Fået skabt et fællesskab hvor der vil være nogle nye legerelationer.

Fokuspunkt

Stue og periode: Jordbærstuen – forår/sommer 2021

Tema: Selvhjulpenhed

Formål med tema: Vi arbejder fortsat med vores tidligere tema med fokus på det gode venskab – vi vil denne gang have mere selvhjulpenhed ind over. Vi går forår og sommer i møde og hermed mindre tøj. Her vil der være god mulighed for at øve selvhjulpenhed. Den læringsproces, børnene opnår ved selv at få lov til at tage eget tøj af og på, er med til at give børnene en succesoplevelse, hvilket styrker selvtilliden og selvværdet. Dette skaber mere motivation til at udvikle selvstændighed og hermed søge nye udfordringer.

Vi vil fortsætte de mindre grupper, da vi har erfaret det giver bedre mulighed for nærvær og fordybelse for det enkelte barn.

Hvilke lærerplanstemaer berører temaet: Flere af lærerplanstemaerne bliver berørt i vores tema. Vi lægger mest vægt på følgende: Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse.

Alsidig personlig udvikling: At barnet selv får lov at fordybe og øve sig i at selv tage tøj af/på, giver barnet en succesoplevelse af selv at kunne og dermed føle sig betydningsfuld, hvilket er med til at øge selvtilliden og selvværdet.

Social udvikling: Fællesskabet er en vigtig faktor i vuggestuelivet, også i garderoben er det en væsentlig del. Børnene har god mulighed for at samtale under tøjskift og hjælper hinanden med at finde eget tøj. De store hjælper de mindre med eksempelvis at tage sko, sokker eller andet af. På denne måde samarbejder de og føler hver især at de bidrager til fællesskabet. Efter hvert barn er færdigt sætter de sig hen til væggen og her synges nogle sange eller tales sammen, indtil alle er klar.

Kommunikation og sprog: Den sproglige udvikling er også central i dette fokuspunkt. Børnene bliver både sprogligt og kropsligt guidet igennem hele processen. Vi vil sætte ord på, hvad vi skal og hvad børnene foretager sig. Eksempelvis: ’’Kan du finde din gule jakke og sko?’’ og ’’Først det ene ben i buksebenet og så det andet ben’’. Vi vil i fællesskab til morgensamling tale om vejret og tale om hvilket udendørstøj vi skal have på.

Krop, sanser og bevægelse: Selv at tage jakke, bukser, sko på er svært for et barn, og det kræver både koordination og stor koncentration. De grovmotoriske kompetencer styrkes, når barnet f.eks. skal have foden ned i skoen, bukser og jakke på. De finmotoriske kompetencer styrkes, når barnet skal tage sokker på og lyne sin jakke. Ved at kunne dette vokser selvtilliden, hvilket gør at barnet har lyst til at lære endnu mere.

Processen: Vi voksne vil skabe de forudsigelige og trygge rammer, så børnene kender processen, bevarer den positive stemning og barnet bliver motiveret og engageret. Vi vil deles op i mindre grupper og være fordelt både på stuen og i garderoben. De mindre grupper er med til at skabe fordybelse og koncentration omkring tøjet, og her er mulighed for at blive guidet af den voksne og samtidig hjælpe hinanden. Garderobesituationen vil have et stort fokus og vi vil skabe ro og tid, da selvhjulpenhed er en aktivitet i sig selv.

Forventede mål:

  • Børnene bliver mere selvhjulpne både i garderoben og ved bleskift, hvilket er med til at styrke deres selvtillid og selvværd.
  • Skabe genkendelighed hos børnene, at de selv kan finde sit eget tøj.
  • Styrke de sociale kompetencer ved at hjælpe hinanden og dermed styrke deres relationer indbyrdes.

Hvad kan I som forældre gøre?:

  • Du/I må meget gerne overveje, hvilket tøj du/I køber til dit/jeres barn. Tøj de kan bevæge sig i. Det skal ikke sidde for stramt, da det vanskeliggør det for dit barn selv at tage af/på.
  • Når du/I køber sko må du/I meget gerne undgå snørebånd, da disse ikke er vuggestuevenlige. Køb gerne Velcro, da det er nemmere for dit/jeres barn.
  • Fra barnet er ca. 1,5 år behøver de ikke bodystocking, men gerne underbukser så de selv kan tage dem af/på ved bleskift og toiletbesøg.
  • Skriv gerne navn i alt tøj, da det bliver blandet sammen inde på stuen.
  • Øv gerne med dit barn derhjemme, husk det sagtens kan være en aktivitet i sig selv.
  • Børn vil meget gerne hjælpe til med alt det de kan, både med tøj, borddækning, tøjvask osv.