Kig ind i Carolinehaven

Vi er en selvejende vuggestue normeret til 40 børn fordelt på tre stuer, nemlig Blåbærstuen, Hindbærstuen og Jordbærstuen.

Dagligdagen

Vi åbner kl. 7.00 på Blåbærstuen, hvor der serveres morgenmad frem til kl. 8.00. I takt med at flere personaler møder ind, fordeler vi os på børnenes respektive stuer omkring kl 8.30. Resten af dagen forløber således:

 • Kl. 9.00-9.30: Morgensamling
 • Kl. 9.30-10.30: Formiddagsaktiviteter
 • Kl. 10.45-11.15: Frokost
 • Kl. 11.15-12: Børnene skiftes og gøres klar til lur
 • Kl. 12: Børnene puttes
 • Kl. 14.30: Eftermiddagssamling
 • Kl. 16.00: Børnenes samles på én stue
 • Kl. 17.00: Vuggestuen lukker

Morgensamling og gode afleveringstidspunkter

Vi vil helst ikke forstyrres under vores morgensamling og beder jer derfor om at komme før kl. 9 eller kl 9.30, når samlingen er slut. Vi tilstræber at lære det enkelte barn at indgå i og være en del af et fællesskab. Afbrydelser skaber ofte meget uro i børnegruppen og det bliver svært for os at fastholde børnenes opmærksomhed. Derudover er det vigtigt for os at modtage jeres børn på en måde, hvor både børn og forældre føler sig set og hørt, hvilket kan være svært, når vi er midt i en samling eller aktivitet.

Formiddagsaktiviteter

Vi arbejder på den måde, at vi ofte inddeler børnene i mindre grupper om formiddagen, da børnene har glæde af at få erfaringer med at være i både store og små grupper i løbet af dagen. Små, aldersopdelte grupper giver mulighed for at planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter. Små grupper giver en tættere og mere direkte interaktion mellem børn og voksne, hvilket fremmer børnenes læring og udvikling. Børnene skal ikke forholde sig til alt for mange andre børn på samme tid, støjniveauet er minimalt og der er mulighed for at vi som voksne kan være nærværende og se det enkelte barn og børnegruppen som helhed. Vi får desuden også mulighed for at være med til at skabe nye og bevare gode legerelationer mellem børnene

I vinterhalvåret har vi “torsdagsrock” om torsdagen og “åbne stuer” om fredagen. Torsdagsrock er vores aldersopdelte rytmikhold på tværs af huset, hvor vi har tre forskellige skræddersyede programmer, som er målrettet de forskellige hold og aldersgrupper.
Når vi har åbne stuer, samles vi til fællessamling på Jordbærstuen, hvorefter børnene præsenteres for hvilke forskellige aktiviteter der vil være i huset. Derefter er alle stuer åbne og børnene vælger selv til og fra.

Praktisk info

 • Husk at vaske hænder med jeres barn, når I afleverer og henter
 • Husk skiftetøj og hold løbende øje med om der er nok og om det passer i størrelsen
 • Husk overtøj til årstiden
 • Husk at skrive navn i tøj og sko. Det sker, at tingene bliver væk og det er meget nemmere at finde ejermanden, når der er navn i
 • Brug afhentningstavlen til at skrive hvornår I henter jeres barn. Vi bruger tavlen til at snakke med jeres børn om hvem der henter og hvornår og vi kan på den måde være med til at forberede jeres børn på, hvem der skal hente. Desuden bruger vi tavlen til at planlægge eftermiddagen i forhold til personaleressourcer, hvilken stue vi lukker på og hvornår vi går på legepladsen om sommeren og derfor forventer vi, at I kommer på det tidspunkt I skriver.
 • Om sommeren skal I selv give jeres barn solcreme på om morgenen. Vi giver børnene solcreme på, hvis vi skal ud om eftermiddagen.

Selvhjulpenhed

Selvhjulpenhed handler i bund og grund om at hjælpe børnene til at hjælpe sig selv. Vi gør meget ud af at øve børnene i deres selvhjulpenhed og opmuntre dem til at gøre tingene selv. Det gælder både i forhold til at børnene selv tager tøj af og på, selv kravler op og ned ad trappen, selv tager mad, hælder op og spiser, selv kravler op og ned på stole og selv henter deres nye ble og smider deres brugte ble i skraldespanden. Det er tydeligt at se glæden hos børnene, når de selv får lov til at gøre tingene og det lykkedes – også selvom det kræver lidt hjælp. Det giver selvværd og følelsen af succes. Det er en stor hjælp for os, hvis I også øver selvhjulpenhed med børnene derhjemme.