Til forældrene

Når barnet starter hos os, har I som forældre mange forventninger og forhåbninger til personalet og institutionen, som vi håber, I vil dele med os.

Personalet vil og skal være åbne overfor jer forældre om vores pædagogiske mål, metoder og de mange oplevelser, vi har med børnene. Dermed vil I forhåbentligt være trygge ved at aflevere jeres barn til os. Kun gennem åben dialog imellem forældre og personale får vi et nødvendigt og trygt kendskab til hinanden og jeres barn.

Vi har ansvaret for forældresamarbejdet i institutionen, da det er vores arbejdsplads. Vores arbejdsforhold kan engang imellem gøre, at vi er pressede, når I afleverer/henter jeres børn. Til trods for dette, så handler samarbejdet om, at vi har et fælles ansvar for at skabe de mest optimale forhold for ”vores børn”.

Ligesom I som forældre har forventninger til os, har vi også forventninger til jer. Vores største forventning er, at I tænker på Carolinehaven som en helhed. I vores hverdag tilstræber vi at tage udgangspunkt i børnenes individuelle behov, men vi arbejder også ud fra, at børnene bedst udvikler deres sociale kompetencer i gruppesammenhængen. Vi taler selvfølgelig med jer om lige præcis jeres barn, men også jeres barn set i en gruppesammenhæng.

En gang om året tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi i fællesskab taler om jeres barns trivsel og udvikling. Der er selvfølgelig altid mulighed for at bede om en samtale med personalet, hvis der er behov for dette. Ligesom personalet vil bede jer om en samtale, hvis de skønner, det er nødvendigt.

At gå i vuggestue er børnenes arbejde. Derfor er det vigtigt, at de får et pusterum engang imellem i form af en fridag eller nogle korte dage. Ligeledes opfordrer vi jer forældre til at give jeres barn mindst 14 dages sammenhængende ferie i løbet af året.