Legen

Forsker og konsulent, Søren Smidt, påpeger vigtigheden af legen og kalder den helt central for børns udvikling. Han nævner vigtigheden af de voksnes bevidsthed om at skabe de rette rammer og miljøer, samt forståelse for at understøtte legen. Ifølge Søren Smidt udvikler børn robusthed, kreativitet, innovation, nysgerrighed og sociale kompetencer gennem leg. Her bliver de medskabere af verden og kulturen igennem den.

I efteråret 2018, begyndte vi med et aktionslæringsforløb i Carolinehaven og har i den forbindelse valgt at lægge fokus på den selvinitieret leg. I den forbindelse har vi valgt at se på tidsrummet mellem 11-12. Dette har vi gjort, da det er her der sker mange overgange og der er mange praktiske gøremål, og hvor børnene selv får lov til at igangsætte egne lege.  

Praksis eksempel: Kl. er 11.30. Frokosten er lige spist og de voksne ordner praktiske gøremål, som at skifte bleer før sovetid og vaske borde. Signe og Alex på 1,5 år sidder oppe på det lille bord og kigger i en bog. Gustav sidder på gulvet og leger med en bil, i det han får øje på børnene oppe ved bordet. Han går hen og kravler op til dem. Børnene skiftes til at kravle op og ned fra bordet. Denne leg fortsætter i ca. 10 min, uden konflikter og med en god stemning. Flere børn begynder at komme til. En voksen, Olga, kommer ud fra badeværelset og ser at børnene sidder oppe på bordet, og siger: ”Kravl ned venner, det er farligt. ” Børnene kigger undrende på hende. ”Jeg vil gerne have, at I kravler ned. Det er farligt at sidde oppe på bordet”. Børnene kravler ned.

Denne episode skabte undren i personalegruppen. Vi blev bevidste om, at man skal se på legen som en helhed, altså både se på børnene og på de voksne. Det blev tydeliggjort hvor meget vi voksne blander os og kommentere på de lege som opstår. Det satte en masse refleksioner og tanker i gang hos os. Vi styrer og bestemmer legen, i stedet for at skabe rammerne for og beskytte den selvinitieret leg. Vi er bevidste om, at vi stadig skal have de voksenstyret aktiviteter med, men det handler om at skabe en balance mellem dem.

Vi har i personalegruppen udarbejdet nogle mål i forhold til legen. Vi har fastlagt børnemål, voksenmål og ledermål. Vi vil styrke børnenes kompetencer i at selv at starte og indgå i en ikke voksenstyret leg og selv kunne løse egne konflikter. Vi har haft særligt fokus på den voksnes rolle i legen, ved at den voksne skal være mere afventende og observerende i eventuelle opstående konflikter, samt give plads og skabe rammer for at kunne styrke børnenes indbyrdes relationer og leg.

Vi har i Carolinehaven brugt film som redskab. Her har vi analyseret hverdagssituationer og legen. Vi er blevet opmærksomme på børnenes leg og hvordan de bliver påvirket af den voksnes indblanding. Vi er blevet bedre til at give plads til legen, uden at afbryde og kommentere og dermed blevet mere bevidste om hvordan vi positionerer os.

Vi er blevet opmærksomme på hvor gode børnene er til selv at skabe en god leg, og at alle børn får deltagelsesmuligheder i legen og at den voksne skal støtte børnene i at udvikle deres legekompetencer. Effekten for børnene ses tydeligt igennem deres leg i løbet af hele dagen og gennem den selvinitieret leg og opstående konflikter.