Hindbærstuen

Hverdagen på Hindbærstuen

Hindbærstuen er en stue med 2 pædagoger og 1 medhjælper. Vi har 13 skønne børn på stuen.

Vi arbejder med at sætte ord på alt hvad vi fortager os. Dette er med til at styrke børnene i deres videre sprogudvikling. Der bliver arbejdet med kenkendelighed. Dette gøres bl.a. ved at børnene lærer rutinerne på stuen at kende, de hvornår man skal hvad. Vi har et fotografi af barnet på deres egen stol, så de lærer hurtigt af finde deres egen plads, samt selv at kravle op. Der er også et fotografi på deres garderobeplads, således at de selv kan finde den og fx lægge deres tøj på plads. Dette er også med til at styrke deres selvhjulpenhed, som også er noget vi arbejder med. Børnene er selv med til at tage tøj af og på. Og man kan mærke at jo mere børnene lærer jo mere vokser deres selvværd og selvtillid.

Kl. 9 spiser vi frugt og synger sange. Kl. 9.30 er det tid til forskellige aktiviteter. Disse aktiviteter kan være at gå en tur til en nært liggende legeplads. Det kan være en tur i klapvogn til assistents kirkegård, hvor vi f.eks. kigger på fugle eller snakker om ting vi ser. Det kan være der bliver lavet flotte malerier på stuen Vi leger også på vores egen legeplads.. Alle aktiviteterne bliver planlagt ud fra det enkelte barns alder og behov.

Kl.10.30 spiser vi frokost, derefter er det tid til en middagslur.

Kl.14.00 er der eftermiddags snacks.

Kl.14.30 til 17.00 leges der på stuen eller legepladsen. Dem der har lyst besøger evt. nogle af de andre børn fra de andre stuer.

At behandle lige, kræver det at vi handler forskelligt.