Legepladsen

I foråret 2017 igangsatte vi i Carolinehaven et aktionslæringsforløb på legepladsen, med det mål om at forbedre rammerne for leg og læring på netop legepladsen. Der er blevet udviklet på legepladsen, så den fungerer som et pædagogisk læringsrum. Projektet er stadig igangværende i Carolinehaven, og vi arbejder og justerer løbende på skrivet ift. vores børnegruppe i vuggestuen.  

Vi har fastlagt nogle mål for både børn og voksne, som bidrager til et mere fokuseret pædagogisk arbejde.  

Børnemål:  

  • Give børnene forskellige sanseoplevelser. 
  • Styrke og skabe sociale relationer børnene imellem, på tværs af huset. 
  • Intensiteten i legen skal være i fokus, den skal øges og fremmes uden afbrydelser. 

Voksenmål: 

  • Vi skal udvise engagement og ansvar, for børnene og aktiviteterne på legepladsen. 
  • Vi skal følge børnenes spor, herunder give plads til fordybelse og fantasi. 
  • Vi følger en ugentlig plan for aktiviteter, som vi udfører og evaluerer. 

Måden vi arbejder på, er ved at planlægge ugens gang på legepladsen i form af et struktureret aktivitetsskema. Her placerer de voksne sig i forskellige roller som aktivitetsvoksne og omsorgsvoksne.  

Vi har valgt at lave en rollefordeling blandt de voksne, for at børnene kan få den bedste oplevelse ud af tiden på legepladsen. På legepladsen er der voksne, som både er tilgængelige og tilstedeværende samt nogle som er ekstra fordybet og engageret i den enkelte aktivitet. På denne måde får de voksne skabt og vedligeholdt muligheden for leg, både i de planlagte aktiviteter såvel som under mere frie rammer. 

Fordelingen har også sine fordele for de voksne, da tiden på legepladsen bliver mere struktureret og de voksne kender deres plads. Når de voksne er forberedte og ved hvad de skal, bliver børnene mere rolige og afslappede i det. Målet med rollerne, er at vi voksne synliggør os selv over for børnene, så de ved at der altid er en voksen i nærheden. 

Voksenrollerne på legepladsen

Som aktivitetsvoksne har man ansvaret for at planlægge, igangsætte og udføre dagens aktivitet. Man er en engageret, fokuseret og nærværende voksen som bliver i aktiviteten under hele forløbet.  

Som omsorgsvoksen har man ansvaret for at yde omsorg til børnene der hvor det skulle være nødvendigt. Man skal trøste, tørre næse, skifte bleer og mm. Den omsorgsvoksen har til ansvar at placere sig i nærheden af den planlagte aktivitet, for at hjælpe aktivitetsvoksne med at forblive fokuseret og nærværende i den igangværende aktivitet.  

Det øvrige personale på legepladsen, som hverken er aktivitetsvoksen eller omsorgsvoksen, skal have overblik over hele legepladsen, børnene og hvad der rør sig på legepladsen. De øvrige voksne har også ansvar for at igangsætte mindre aktiviteter (sideløbende med den planlagte aktivitet) baseret på børnenes interesser og initiativ. 

Aktiviteter i børnehøjde

De planlagte aktiviteter på legepladsen, giver børnene mulighed for fordybelse og koncentration, samt følelsen af at være i et socialt fællesskab – både sammen med de andre børn på tværs af stuerne, men også med de voksne. Børnene bliver præsenteret for nye aktiviteter og udfordringer på legepladsen, som udvider og bidrager til deres legevirksomhed. Aktiviteterne gentages med jævne mellemrum, hvilket gør det genkendeligt og trygt for børnene at deltage i. Trygge børn giver glade børn.  

Værksted for børn

På legepladsen har vi valgt at have en fast pædagogisk aktivitet, som finder sted hver torsdag og fredag. Værkstedet har til formål at give børnene en ny og anderledes aktivitetsoplevelse. Værkstedet har en fast placering på legepladsen, men bliver pakket sammen hver gang efter brug. I værkstedet udbydes en række forskellige små aktiviteter så som at hamre søm, save, file med sandpapir mm. som udføres i tæt samarbejde med voksne. Alle aktiviteter bidrager til udviklingen af børnenes sanser samt motorik og koordination. Der veksles mellem aktiviteterne uge for uge, for at skabe variation i værkstedet. Samtidig giver gentagelser af aktiviteterne genkendelighed, og den faste placering gør det overskueligt for børnene. 

Den selvinitieret leg

På legepladsen sørger vi for at give plads til den selvinitieret leg, da vi ser en vigtighed i at børnene frit kan bruge deres fantasi og selv tage initiativ til oplevelser og socialt samspil med andre børn. Legepladsen er et rum med mange muligheder. Der er plads til at bevæge sig, lege vildt men også rum til at trække sig og lege de mere stille lege. I den selvinitieret leg er der plads til spontanitet, og de voksne skal hjælpe og støtte børnene efter behov og samtidig følge dem i deres leg.  

Legepladsens indretning

Vi har arbejdet på at indrette legepladsen, med henblik på at skabe flere legezoner og dermed flere legemuligheder for børnene. Der er løbende blevet tilføjet nye elementer, som har bidraget til at gøre legepladsen mere indbydende. Vi har fået en brandbil og ændret placeringen af vores tumlemadras, som begge stimulerer de grovmotoriske færdigheder hos børnene. Vi har fået nye farverige malerier på siden samt forenden af legepladsen. Nogle af malerierne er voksenproduceret mens andre er børneproduceret. Børnene har selv været med til at sætte deres præg på legepladsen – disse malerier giver børnene mulighed for dialog om det de ser og oplever.  

Vores turvogne har fået ny placering i et hjørne, så legepladsen ser større og mere åben ud. Samtidig har vi lavet en ”garage”, til alle motorcykler osv., med det primære formål at holde legepladsen ryddelig og indbydende. Under ”parkeringsprocessen” bliver børnene inddraget i oprydningen og oplever det som værende sjovt. Samtidig bidrager garagen til at børnene lærer at bruge legepladsen også når der ikke er motorcykler fremme. 

Den Grønne Oase

En gang årligt har vi en plantedag, hvor forældre medbringer krydderurter og andre spiselige planter, hvilket bliver placeret i plantekasser på hele legepladsen. Disse giver børnene sanseoplevelser i form af at kunne smage, dufte, se og føle på dem. I løbet af året forekommer der udskiftning i nogle af plantekasserne med blomster og spire i årstidens tema.  

Den grønne oase”, placeret til venstre lige inden for lågen til legepladsen, har været et større pædagogisk tiltag, som har været under udvikling over længerevarende tid, og som fortsat udvikles. Målet med oasen er at bringe naturen ind på en baggårdslegeplads i storbyen hvor den samtidig skal fungere som en børnevenlig krog, der indbyder til leg, fantasi og fordybelse uden for mange afbrydelser og forstyrrende elementer. 

Konklusion/afrunding/slutning

Samlet set er det lykkes os at skabe en legeplads med rig mulighed for leg og læring. De voksne ved hvilken aktivitet de skal være på, og hvor de placerer sig, så de er synlige for børnene og resten af personalet. Det er tydeligt at se hvordan børnene nyder at bruge tid på legepladsen, både alene eller med nye venner på tværs af huset.