Børnemiljø

Børnemiljø    

Da dette er en børnemiljøvurdering og vi skal beskrive hvordan børnene trives i Carolinehaven, har vi valgt at observere børnene ud fra det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø.

Under vores studietur til Tallinn havde vi børnemiljø på dagsordenen, hvor vi i to grupper diskuterede hvad det gode børnemiljø er for os, og hvordan vi på bedst mulig vis kan implementere dette i Carolinehaven.

Efter turen til Tallinn har vi sammenfattet de to gruppers oplæg, og på baggrund af dette har vi udarbejdet børnemiljøet for Carolinehaven 2015/2016.

Vi har valgt at gøre det på denne måde for, at få det bedst mulige indblik i, hvordan vi voksne i Carolinehaven skaber de bedste rammer for børnenes trivsel, fysisk som psykisk.

 

De fysiske rammer

Det fysiske børnemiljø danner ramme om det fysiske miljø både inde og ude, som er sundheds -og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det handler om mulighed for bevægelse, pladsforhold, støj, lys, hygiejne og ergonomi, altså hvad der er tilgængeligt for børnene.

Vuggestuen Carolinehaven er beliggende på 1. sal og børnene er fordelt på tre rummelige stuer, med vinkeruder imellem. Derudover har vi et stort gangareal, som støder op til garderoberne hvor børnene kan udfolde sig motorisk ved at tumle, rutsje, løbe og køre på scootere mm.

Stuerne er indrettet med forskellige legezoner, hvor børnene kan lege i køkkenet, med biler, bolde, dukker mm. På hver stue har vi tumlemadrasser, som man kan bruge til motoriske aktiviteter. Derudover har vi stole der er let tilgængelige for børnene, at kravle op og ned af.

Vi vægter en god hygiejne for at forbygge sygdomme og for, at forbedre vores indeklima. Derfor gør vi meget ud af, at både forældre og børn og personale vasker hænder når de kommer på stuerne, og når de forlader vuggestuen igen. Ligeledes vasker børnene hænder inden frokost. I forlængelse af stuerne er der et badeværelse med pusleborde, som kan køres ned, så børnene selv kan kravle op.

Når børnene skal på legepladsen gør vi brug af vores trapper til de største børn, som selv kan kravle op og ned – og derved styrke deres motorik. Til de mindste børn og til dem der endnu ikke kan gå, har vi en elevator som vi effektivt benytter os af.

Vores legeplads er indrettet således, at børnene både kan være ude og inde ved, at halvdelen af legepladsen er overdækket, så vi kan være ude i alt slags vejr. Indearealet er belagt med faldeunderlag og små forhøjninger, som børnene kan lege og løbe på.

De pædagogiske overvejelser inden for de fysiske rammer, er med til at afhjælpe ergonomien hos personalet og er på samme tid med til, at styrke børnenes motoriske udvikling.

 

Handleplan

Vi har forskellige ønsker og projekter, som vi håber på at kunne indfri i fremtiden

– Temperaturen på inde arealet skal justeres.

– En fast sovevagt i soverummet, for at optimere børnenes søvn og skabe mere ro

– Et bord i sandkassen, så sandlegene for så vidt muligt forbliver dér

– En base på legepladsen til de helt små, så de kan have en arena for dem selv.

– Ommodulering af puslebord på legepladsen, så det bliver nemmere for os, også at skifte de store børn.

Æstetiske

Det æstetiske børnemiljø danner ramme for samspillet mellem børnenes sanser i dagligdagen og omgivelserne. Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om børnene oplever Carolinehaven som et rart og behageligt sted at være og om de bliver inspireret, udfordret og motiveret til læring og udvikling.

Det er derfor vigtigt at vi som voksne kan vurdere og skabe stemning.  I huset har vi en fælles holdning om, at det er vigtigt at vi lader børnene udtrykke sig ved for eksempel, at udstille tegninger, billeder mm.
Pædagogerne hænger pædagogiske redskaber op, som skaber rammer for leg og læring.

Alle stuerne er indrettet med møbler hvor der er skabt et “rum i rummet”, så børnene har mulighed for at søge et rum vi har opstillet. Det meste legetøj i huset er tilgængeligt for børnene. Vi bestræber os på at sorter det i kurve, hvor der er skrevet navn og sat billeder på. Dette gør at børnene nemmere kan overskue stuen og finde det legetøj, som de har lyst til at lege med, samt at være med til at rydde op.

Vi bruger musik i vuggestuen som et virkemiddel til at skabe stemning. På hver stue har vi et musikanlæg, hvor vi kan sætte musik på, alt afhængig af stemning og humør. Vi ser vigtigheden i at introducere børnene til forskellige genre af musik, heriblandt: børnesange, klassisk musik, børnejazz mm. Derudover kan vi gøre brug af vores lysdæmpere der er på hver stue, som et andet virkemiddel til, at skabe den helt rette atmosfære.

På legepladsen i sommerhalvåret er børnene med til at plante blomster og planter, og hermed med til at vande med små vandkander. Her bliver børnenes sanser udfordret da de kan dufte, røre og smage de forskellige krydderurter og blomster.

Legepladsens vægge er udsmykket med motiver af dyr, planter, træer og buske. Dette er med til at give legepladsen et levende udtryk.

Psykisk

Et godt børnemiljø for os i Carolinehaven er repræsenteret ved et godt samspil mellem forældre, børn og pædagoger. På denne måde skabes der tryghed og tillid mellem alle parter.

Vi, som pædagoger i Carolinehaven ser os selv som værende nærværende, engagerede, motiverede, inkluderende og tydelige voksne. Dette ser vi som værende en vigtig faktor for, at børnene får en tryg og stabil hverdag.

De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges ud fra børnenes interesser og behov, hvor barnet støttes i dets psykiske og den motoriske udvikling.  Alt efter aktivitet deler vi børnene op i grupper efter deres interesser og behov, hvor der vil være plads til fordybelse. Gennem de givende aktiviteter lærer børnene også at løse konflikter og hermed lærer de også deres egne grænser at kende. Vi støtter børnene i at sige til og fra og derudover lærer børnene, at drage omsorg for hinanden og oplever glæden, ved at være en del af et større fællesskab.

Et fokuspunkt som vi vægter højt er børnenes selvhjulpenhed. På denne måde styrkes deres selvværd og selvtillid i hverdagen. vi vægter børnenes trivsel højt, og ser på det enkelte barns basale behov i forhold til blandt andet søvn og mad.  Vi italesætter børnenes handlinger og følelser og giver dem plads, tid og rum til at udtrykke sig. Som en del af sprogstimuleringen, arbejder vi med både rim og remser, højtlæsning og synger sange, gennem hele dagen.

Personalet i Carolinehaven opsøger løbende faglig udvikling og deltager i relevante kurser, uddannelsesforløb og holder stue-pædagog- og personalemøder. Vi er en institution der har kontakt med seminarierne i området og har i perioder studerende.