Blåbærstuen

Velkommen på Blåbærstuen

På Blåbærstuen er vi 13 glade børn og 3 glade voksne. Vi elsker at synge, danse fjollet, læse bøger, grine, lege, male, hoppe, lege med vand, tumle på vores grønne madras og slå en masse prutter.

K. 9 spiser vi formiddagsfrugt, der sidder vi ved vores fællesbord og spiser og hygger os. Vi snakker om frugterne og når vi har spist synger vi nogle sange. Når det er godt vejr går vi på legepladsen og spiser formiddagsfrugt.

Vi kan godt lide at være ude, så det er vi tit, og der er der rig mulighed for at bruge sin krop, cykle på de gule cykler, lege med sand og smage på lækre sandkager, gynge i vores hængekøje, spille bold, lege fanger og alt muligt andet sjov og ballade.

Hver tirsdag går vi på en fællestur. Det kan fx være over på kirkegården hvor der er en masse ting af se på og snakke om. Det kan også være på en af legepladserne i nærområdet, hvor vi nogen gange tager madpakker med. Vi har smarte vogne hvor der kan sidde 4 børn i, der sidder de mindste og de største øver sig i at gå. Vi har også lige fået 2 Christiania Cykler, så vi kan komme på lange ture og nyde den gode udsigt fra cyklen. Der er cykelhjælme til alle.Vi kan godt lide at dele os op i mindre grupper, og lave aktiviteter der passer til alder og hvad børnene kan. Det kan fx være tumlehold, lege med vand på badeværelset, teaterture, male og klistre, gå tur, eller bare hygge og lege på stuen.

Vi øver os hver dag i selv at tage tøj og sko af og på, kravle op og ned af stolene når vi skal spise, spise med gaffel eller ske, hælde op i glasset, og sige stop hvis nogen driller.

Om eftermiddagen når vi har spist boller leger vi på stuen eller på vores legeplads indtil vores forældre kommer og henter os. Så siger vi farvel og på gensyn i morgen.

Fokuspunkter

Stue og periode

Blåbær
Forår/sommer 2022

 Tema:
Sprog; det verbale og det kropslige

 Formål med tema:

Samspil og dialog mellem de voksne og barnet samt barn og barn imellem spiller en væsentlig rolle, når børn skal tilegne sig sprog. Vi vil derfor sætte fokus på dialogen både i hverdagssituationer og i læsesituationer. Formålet er at skabe flere deltagelsesmuligheder og at øge barnets forudsætninger for at indgå i samvær og leg med andre børn.

Aktiviteter:

Vi vil øve babytegn omkring hverdagssituationer. Vi vil kombinere ord med babytegn, så de børn, der endnu ikke har et verbalt sprog, får et sprog til at udtrykke deres ønsker. I spisesituationer vil vi sige; ”Vil du have mere mad (eller drikke)” samtidig med, at vi viser håndtegnet for ”mere”, så barnet forstår sammenhængen og med tiden selv vil bruge tegnet i sin kommunikation til de voksne. Ligeledes vil vi bruge tegnene for ”mad”, ”drikke”, ”færdig”, ”ble” og ”sut” i hverdagen.

Vi vil bruge dialogisk læsning som redskab til at indgå i gode samtaler. Vi vil læse højt fra billedbøger samtidig med, at vi sideløbende har en dialog omkring det, vi læser. Når vi har læst bogen, vil vi tale om det, vi har læst og evt. bruge det i en leg, så ordene kommer ind med kroppen.

Derudover vil vi have fokus på sprog i løbet af dagen ved at indgå i samtaler med børnene, hvor vi bruger understøttende sprogstrategier. Dvs. at vi i samtaler bl.a. vil stille åbne spørgsmål, give barnet tid til at svare, forklare de ord barnet ikke kender og relatere ordene til noget, barnet kender i forvejen. Vi vil motivere børnene til at indgå i samtaler ved at følge barnets interesse og ved at lege med sproget, når det er muligt, f.eks. ved rim og remser i morgensamlingerne eller ved at spørge ind til, hvad barnet har lavet i weekenden, når vi spiser frokost.

 Læreplanstemaer:

 Krop, sanser og bevægelse:

Når det lille barn skal lære at bruge babytegn, kræver det øvelse at forme hænderne og armene på den rigtige måde i den rigtige sammenhæng. Barnet bruger sine sanser til at lytte efter, hvad den voksne siger, se hvad hun gør med sine hænder og imitere den voksnes bevægelser. Barnet udvikler sin evne til at aflæse og forstå andres gestik og mimik samtidig med, at barnet bruger sin egen krop til at udtrykke sig selv.

 Kommunikation og sprog:

Både i hverdagssamtaler og aktiviteter omkring dialogisk læsning indgår børnene i et fællesskab, der støtter deres kommunikative og sproglige udvikling. Udover at udvide deres sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse, får de også en følelse af at være sammen om noget. Deres kommunikation og sprog bliver udviklet både i fællesskaber med andre børn og med personalet. De lærer fra hinanden på tværs af aldre. Det pædagogiske personale fungerer som sproglige rollemodeller, hvor vi guider børnene til at udvikle en passende kommunikation. For eksempel øver børnene sig i at skiftes til at være i en tale- og en lytteposition.

 Alsidig personlig udvikling:

Ved at deltage i fællesskaber får børnene erfaringer med at navigere i dem. De øger deres dannelse i turtagning og deres deltagelseskompetencer ved at balancere mellem iagttagende og initiativtagende positioner både i kommunikationen med babytegn, i hverdagssamtalerne og omkring den dialogiske læsning. De øver sig i at deltage i forskellige samspil i de forskellige relationer, de indgår i.

Forventet mål:

Vi forventer, at børnene forøger deres ordforråd, sprogforståelse og kommunikative kompetencer og bliver bedre til at give udtryk for deres behov og ønsker. Vi forventer, at børnene lærer at skifte mellem at være den, der udtrykker sig og at være den, der modtager. Samtidig har vi en forventning om, at det vil styrke det sociale fællesskab.

Fokuspunkt

Stue og periode: Blåbærstuen forår/sommer 2021

Valg af tema: Leg og udeliv

Formål med tema:

Formålet med valgte tema er med ønske på at skabe en god balance mellem børnenes egen frie leg, og de voksenstyrede aktiviteter.

De voksenstyrede aktiviteter vil tage afsæt i børnenes personlige udvikling, og årstidens rige muligheder for at komme udendørs i alt slags vejr.

Vi vil lægge et særligt stort fokus på børnenes egen frie leg og på den måde vil vi voksne være bidragende til, at skabe tid, rum og plads til at lege spontant kan opstå.

Vi vil selvfølgelig altid stå på sidelinjen, som nysgerrige iagttagere og eventuelle igangsættere.

Det er et ønske, at kombinationen af leg og udeliv vil skabe en grobund for glade, nysgerrige børn, som aktivt vil bruge deres kroppe og frie fantasi.

Det sidste år har vi taget afsæt i smittebegrænsning. I den forbindelse har vi mindsket brugen af legetøj på stuen. Vores mål er at fortsætte med det, og også finde på lege med ”kreativt legetøj”, som på denne måde vil opfordre til fri leg. ’

Hvilke læreplanstemaer berører temaet

Social udvikling: Den sociale udvikling hos børnene vil gennem den frie leg blive stimuleret og styrket. Børnene lærer hermed at passe på sig selv ved at sige STOP, men også at tage hensyn til hinanden.

Natur, videnskab og science: Vi har et ønske om at leg og udeliv kan udleve et eksperimentarium og et legerum for børnene, som vil være med til at sætte skub i deres umiddelbare nysgerrighed, spontanitet og deres sanser.

Alsidig personlig udvikling: Børnene skal frit udvikle deres egen personlighed gennem legen, men også i samspil med den resterende børnegruppe. Vi vil understøtte at alle børn udfolder, udforsker og erfare sig selv.

Aktiviteter: Vi vil så vidt det er muligt stå i baggrunden for børnenes egen frie leg. Vi ved hvor stor en indflydelse den frie leg har for de mindste børns fundamentale grundudvikling, så vi vil give dem plads til at gå på opdagelse i deres legeunivers og i naturen, men vi vil altid være tilgængelige observatører.

Forventede mål:

Vores børn er gode til selv at sætte skub i deres egen legekultur, både sammen og hver for sig. Vores primære mål vil være, at ”sætte børnene fri”, så de selv kan skabe rammen om den gode, sunde leg som vi synes at de mestre. Naturen skal være baggrundsscenen for at give børnene mulighed for at udfolde sig sanseligt og motorisk. Der vil ganske enkelt være højere til loftet og bedre muligheder for dannelse af kreative legeprocesser.