Måltidet

I Carolinehaven har vi et særligt fokus på måltidet og dette består i, at vi som pædagoger reflekterer og udvikler nye tiltag, i det daglige pædagogiske måltid.

Vi har i huset fastlagt nogle mål for både børn og voksne med henblik på “det gode måltid”, og vi ønsker at implementere disse i vores hverdag, som en fast daglig rutine.

Vores primære mål er at børnene bliver mere selvhjulpne under måltidet, bliver nysgerrige på maden, får madmod, bliver en del af en madkultur, at måltidet er et fællesskab og at sproget udvikles.

Børnene er aktivt deltagende under hele måltidet og børnenes selvhjulpenhed er højt prioriteret.
Som en fast rutine vasker vi hænder med børnene inden spisetid, og dette ses som et socialt fællesskab hvor børnene er samlet på badeværelset. Vi giver os god tid, til at gøre det til en hyggelig stund, så børnene får en god start på måltidet. Efter håndvask tager børnene selv en hagesmæk, og finder vej til deres stole med billede og navn på.
Ugens hjælper henter madvognen sammen med en voksen, og dette barn er med til at dele service ud til bordene. Kander, skeer, skåle, bestik, kopper mv. Børnene deler service rundt til hinanden samt øser mad op og hælder vand fra små kander. De små får støtte til at øse op af de voksne, samtidig med, at de observerer hvad de større børn gør og lærer derfor hurtigt selv at øse mad op.

”Børnene sidder klar ved bordet, og en lille skål med grøntsager bliver sendt rundt. Anton på 15 måneder kigger ned i skålen, tager 2 tomater til sig selv, og sender skålen videre til Anna”.
Når børnene er færdige med at spise tørrer de sig om munden og på hænderne med en klud, de kravler ned af stolene, og går ud med kluden i skaldepanden og hagesmækken i vasketøjskurven.

Vi er færdige med at spise og Johan på 13 måneder tager en våd klud. Han tørrer sig omkring munden, så godt han kan, tager sin hagesmæk af og kravler ned ad sin stol. Han går ud på badeværelset og smider selv kluden i skraldespanden, og hagesmækken i vasketøjskurven”.

Vi stræber efter at børnene skal have madmod og opbygge sig en naturlig nysgerrighed overfor maden. Børnene skal have lov til at kigge på maden, sanse maden og spise i deres eget tempo. Hvis børnene ikke vil smage første gang vil de måske næste gang og det er helt i orden. Vi prioriterer at maden i Carolinehaven er visuelt lækkert serveret, maden er delt op i skåle, så børnene kan se hvad der er. Dette gør det mere overskueligt og tiltalende for børnene og samtidig nemmest for dem at vælge til og fra.

Henrik står overfor valget mellem en avocadomad, eller en leverpostejmad. Han vælger at smage på det som han ikke kender. Han konkluderer hurtigt, at han ikke kan lide det, men har på eget initiativ smagt på det nye”.  

Fællesskab er en vigtig forudsætning for det gode måltid, det skal være en rar og tryg stund for børnene. Det gode fællesskab omkring måltidet opstår i rolige og nærværende rammer.  Børnene skal have mulighed for at hygge sig sammen og skabe relationer. Børnene sidder blandet i aldersgrupper, på den måde vil store kunne hjælpe de små og de små lære af de store. Børnene lærer at være en del af et fællesskab, tager hensyn og venter på hinanden.

Det er tirsdag og dagens menu står på rugbrødssmadder. Hvert bord på stuen har fået et fad. Felix på 2 år får fadet hen til sig, og han vælger en æggemad. Da han har taget sin mad, sender han fadet videre til Isabella, som vælger en figenmad. Isabella sender fadet videre”

Under måltidet er der rig mulighed for at få sproget i spil. Vi voksne skal sætte rammen for en naturlig lyst til at samtale omkring bordet og at fortælle små historier. I den forbindelse er det vigtigt, at vi er lyttende og afventende, og husker på at give børnene plads og ro til at udtrykke sig, samtidig med at vi sætter ord på alle vores handlinger.

”Anders på 1,5 år peger på fadet med madder. Pædagogen gestikulerer mod fadet og spørger tydeligt, om Anders vil have mere rugbrød. Anders nikker ivrigt. Fadet bliver skubbet hen til ham, og pædagogen spørger om han vil have en æggemad. Anders ryster på hovedet. Pædagogen spørger endnu engang, om han nu vil have en pølsemad, og Anders smiler stort og nikker. Pædagogen skubber maden i Anders’ retning, og han tager den over på sin tallerken”

Vi vil opnå ovenstående mål ved at være motiverende voksne, som går forrest og støtter op om, og styrke børnenes selvhjulpenhed, ved at lade dem være aktivt deltagende under måltidet.
Vi skal som voksne være gode rollemodeller, udvise engagement og nærvær omkring måltiderne, samt begejstring overfor den mad som bliver serveret.
Vi vil fremadrettet komme med nye ideer og tiltag, for at måltidet og madkulturen i Carolinehaven fortsat vil være i udvikling.